حضور به عنوان حامی کنفرانس

انجمن ها، دانشگاه ها، موسسات علمی و آموزشی و شرکت هایی که مایلند به عنوان حامی این کنفرانس در آن شرکت داشته باشند قادرند از طریق انعقاد تفاهم نامه با دبیرخانه کنفرانس اقدام به این امر نمایند. بسته های پیشنهادی کنفرانس جهت حضور به عنوان حامی به شرح ذیل می باشد:

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با هزینه هر یک از بسته های پیشنهادی لطفا با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید