محل کنفرانس

راه های دسترسی به محل برگزاری کنفرانس

الف) دوستانی که قصد دارند از طریق مترو به مکان کنفرانس تشریف بیاورند.

1- دوستانی که در خط چهار هستند به سمت ایستگاه ارم سبز حرکت کرده و در ایستگاه توحید پیاده شوید. سپس در بیرون از مترو سوار بی آرتی های ترمینال جنوب به سمت پایانه افشار شوید و در ایستگاه پل مدیریت پیاده شوید . سپس به سمت ده ونک دانشگاه الزهرا حرکت کنید. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

2- دوستانی که در خط 2 هستند. به سمت صادقیه حرکت کرده و در ایستگاه نواب پیاده شوند. در بیرون از مترو سوار بی آرتی های ترمینال جنوب به سمت پایانه افشار شوید و در ایستگاه پل مدیریت پیاده شوید . سپس به سمت ده ونک دانشگاه الزهرا حرکت کنید. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

3- دوستانی که در خط 3 هستند. به سمت قائم حرکت کرده و در ایستگاه میدان ولی عصر پیاده شوند. در بیرون از مترو سوار بی آرتی های پایانه معین- پارک وی یا راه آهن- پایانه تجریش شوید و در ایستگاه میدان ونک پیاده شوید . در میدان ونک سواری و اتوبوس برای حرکت به سمت دانشگاه الزهرا وجود دارد. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

 

ب) دوستانی که می خواهند با استفاده از BRT به محل کنفرانس تشریف بیاورند.

1- دوستانی که نزدیک به خط پایانه معین تا تجریش هستند به سمت تجریش یا پایانه پارک وی (شهید افشار) حرکت کنید. در ایستگاه میدان ونک پیاده شوید. در میدان ونک سواری و اتوبوس برای حرکت به سمت دانشگاه الزهرا وجود دارد. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.کنفرانس در سال تورانی دانشگاه الزهرا برگزار می شود.

2- دوستانی که نزدیک به خط پایانه جنوب- پارک وی(پایانه شهید افشار) هستند. به سمت پایانه شهید افشار حرکت کنید در ایستگاه پل مدیریت پیاده شوید . سپس به سمت ده ونک دانشگاه الزهرا حرکت کنید. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

 

پ) دوستانی که می خواهند با استفاده از وسیله شخصی به محل کنفرانس تشریف بیاورند.

1- اتوبان همت شرق، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا. کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

2- اتوبان چمران،خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

3- اتوبان چمران، بزرگراه نیایش،خیابان سئول، دانشگاه الزهرا، کنفرانس در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.