اخبار کنفرانس

  اطلاعیه 1:


کلیه مقالات دریافت شده توسط دبیرخانه کنفرانس حداکثر تا یک هفته پس از دریافت فایل نهایی مقاله مورد داوری قرار خواهند گرفت.

 

  اطلاعیه 2:


مقالات برتر کنفرانس در کتاب قالب فصول یک کتاب (تحت نام نویسنده مقاله به عنوان نویسنده فصل مربوطه) ویرایش و تدوین شده و پس از اخذ مجوزهای لازم منتشر خواهد شد. همچنین چکیده کلیه مقالات کنفرانس در قالب مجموعه مقالات این کنفرانس به چاپ خواهد رسید.

 

اطلاعیه 3:


با توجه به پیوستن emarketingclinic.com به جمع حامیان کنفرانس، کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس مجوز شرکت در شبکه دگردیسی دیجیتال در سایت emarketingclinic.com را کسب خواهند کرد و قادر خواهند بود در آزمایشگاه دگردیسی دیجیتال این شبکه شرکت نمایند.

 

اطلاعیه 4:


کنفرانس شرایط ارتباط میان شرکت های حامی کنفرانس و افراد جویای فرصت شغلی که دارای استعداد های مورد نیاز شرکت های حامی کنفرانس هستند را در قالب برنامه ویژه استعداد یابی خود مهیا خواهد کرد. در این راستا شرکت کنندگانی که تمایل به شرکت در این برنامه ویژه دارند لطفا در زمان حضور در کنفرانس رزومه خود را به همراه داشته باشند.

 

اطلاعیه 5:


تاريخ برگزاري كنفرانس به يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 تغيير يافت.

 

اطلاعیه 6:


كنفرانس كسب و كار الكترونيكي در بستر دگرديسي ديجيتال در پايگاه اسنادي علوم جهان اسلام  نمايه شد
.