هزینه ثبت نام

 

 

 

ثبت نام در کنفرانس

 

 


هزینه ثبت نام زود هنگام

تا پیش از 30 دی 96

(ریال)


هزینه ثبت نام دیر هنگام

از 1 بهمن 96 الی 5 اسفند 96

(ریال)


دانشجویی


1,200,000


1,800,000


غیر دانشجویی


3,200,000


3,800,000


گروهی دانشجویی( بیش از 5 نفر)


900,000


1,200,000