فرمت ارائه مقالات

به‌ منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات کنفرانس کسب و کار الکترونیک در بستر دگردیسی دیجیتال لازم است كه همه مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ ارائه شوند. لذا دبیرخانه اقدام به تهیه فرمت اولیه ارائه پاورپوینت برای مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی و فرمت اولیه پوستر برای مقالات پذیرفته شده جهت ارائه به صورت پوستر نموده است که در لینک های زیر می توانید دریافت نمایید.

»»»فرمت ارائه پوستر«««

»»»فرمت ارائه پاورپوینت«««